Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450.2015, Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L5-2450.2015: F örsöksnummer: LC-413-2014, ADB 05B324, skörd 2015
Försöksvärd: Ulf Weifelt , Vejbyslättsvägen 190, 265 55 Vejbystrand
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2014-09-19
Behandling 2 enligt plan: 2014-10-03
Behandling 3 enligt plan: 2015-04-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L5-2450.2015: F örsöksnummer: LC-414-2014, ADB 05B325, skörd 2015
Försöksvärd: Jan Arvidsson , Häljarpsvägen 72, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2014-09-19
Behandling 2 enligt plan: 2014-10-03
Behandling 3 enligt plan: 2015-04-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L5-2450.2015: F örsöksnummer: M-336-2014, ADB 05B326, skörd 2015
Försöksvärd: Karl-Olof Knutsson , Brönnestadsvägen 121 , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: 3/10.
Vårbehandling: 9/4.
  Fältkort Fältkort med mätparametrar.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal 30/10.
  Övrigt Behandlingsjournal.
<< SLUT L5-2450.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan