Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: LS3-9011-3.2015, Ettårigt systemförsök med höstvete, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till LS3-9011-3.2015: F örsöksnummer: LA-68-2014, ADB 03T001, skörd 2015
Försöksvärd: Råbelövs Gods , Råbelövsallén 102, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2014-09-17
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT LS3-9011-3.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan