Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-1025.2015, Strategi med betning mot gulrost i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L15-1025.2015: F örsöksnummer: M-334-2014, ADB 152698, skörd 2015
Försöksvärd: Claes-Eric Claesson , Jordberga Gård AB , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 20/9.
Behandlingsskador:Alla 0 11/11 dc 21
Behandlat enl.plan DC31: 8/5.
Behandlat enl. plan DC39:25/5.
Behandling enl plan: DC:59, 17/6
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1025.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan