Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424.2015, Åkerven och örtogräs i höstvete, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L5-2424.2015: F örsöksnummer: LA-79-2014, ADB 05B316, skörd 2015
Försöksvärd: Mats Olin , Moltareliden 129, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enligt plan: 2014-09-16
Behandling 2 enligt plan: 2014-09-30
Behandling 3 enligt plan: 2015-04-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-2424.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan