Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2428.2015, Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L5-2428.2015: F örsöksnummer: M-337-2014, ADB 05B322, skörd 2015
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: St.11:3/10, St.12:14/10.
  Fältkort Fältkort med mätparametrar.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal
<< SLUT L5-2428.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan