Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-3021.2015, Örtogräs i höstvete, höst och vår., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L5-3021.2015: F örsöksnummer: M-338-2014, ADB 05B328, skörd 2015
Försöksvärd: Ingmar Nybogård , Stävie Nyboväg 300 , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling:3/10.
Vårbehandling beg. tillv. utförd 10/4
Behandling DC 30-31 utförd 30/4.
  Fältkort Fältkort med mätparametrar.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Övrigt Sprutjournal.
  Försök till L5-3021.2015: F örsöksnummer: LB-259-2014, ADB 05B327, skörd 2015
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandbygård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2014-09-16
Beh enl plan:2014-10-02
Beh enl plan: 2015-04-20
Beh enl plan: 2015-04-29
  Karta karta
  Fältkort fältkort
<< SLUT L5-3021.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan