Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-301-2015, Vårvete sort*behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L7-301-2015: F örsöksnummer: MB-507-2015, ADB 07C431, skörd 2015
Försöksvärd: Mats Johnsson , Nyhem 5930 , 268 73 Billeberga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 29/3.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-301-2015: F örsöksnummer: MC-506-2015, ADB 07C425, skörd 2015
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , Gamlegård , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 26/3.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-301-2015: F örsöksnummer: LA-10-2015, ADB 07C424, skörd 2015
Försöksvärd: Br Jönsson , Eskilstorps Gård, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2015-04-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-301-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan