Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-401-2015, Vårkorn Sort*behandling, med 7 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L7-401-2015: F örsöksnummer: LC-402-2015, ADB 07C448, skörd 2015
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Gamla Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2015-03-18
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-401-2015: F örsöksnummer: LA-8-2015, ADB 07C436, skörd 2015
Försöksvärd: Tuve Åkesson , Norregårdsv. 5-18, 295 91 Bromölla
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-401-2015: F örsöksnummer: MC-513-2015, ADB 07C437, skörd 2015
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelund , 231 70 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 19/3.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-401-2015: F örsöksnummer: MB-516-2015, ADB 07C451, skörd 2015
Försöksvärd: Anders Wijk , Magnerupsvägen 21 , 254 77 Fleninge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 18/3.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-401-2015: F örsöksnummer: MB-514-2015, ADB 07C443, skörd 2015
Försöksvärd: Kristofer Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 23/3.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-401-2015: F örsöksnummer: MB-515-2015, ADB 07C450, skörd 2015
Försöksvärd: Svalövs Gymnasium , Johan Olsson, Box 113 , 268 22 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 11/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-401-2015: F örsöksnummer: LB-204-2015, ADB 07C449, skörd 2015
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2015-03-17
Grundgödsling: 2015-03-18
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-401-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan