Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-501-2015, Havre Sort*behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L7-501-2015: F örsöksnummer: MB-517-2015, ADB 07C477, skörd 2015
Försöksvärd: Erland Nilsson , Tirupsgården 2620 , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 25/3.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-501-2015: F örsöksnummer: LB-205-2015, ADB 07C476, skörd 2015
Försöksvärd: Bollerups Latnbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2015-03-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-501-2015: F örsöksnummer: LC-403-2015, ADB 07C472, skörd 2015
Försöksvärd: Ulf Wejfält , Vejbyslättsv. 190, 265 55 Vejbystrand
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2015-04-24
Behandlat enligt plan: 2015-07-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-501-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan