Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-610-2015, Ärter Sortförsök, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L7-610-2015: F örsöksnummer: MC-521-2015, ADB 07C511, skörd 2015
Försöksvärd: Jonny Jönsson , Slimminge Altonakvarn641B , 274 92 Skurup
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 26/3.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-610-2015: F örsöksnummer: LA-14-2015, ADB 07C517, skörd 2015
Försöksvärd: Örmatofta , Nöbbelövsvägen 271, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2015-04-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-610-2015: F örsöksnummer: MB-522-2015, ADB 07C518, skörd 2015
Försöksvärd: Lars Assarsson , Gottorps gård, Håstad 281 , 225 94 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 24/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L7-610-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan