Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-171-2015, Sortjämförelse av olika utsädesmängder i vårkorn, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L7-171-2015: F örsöksnummer: M-511-2015, ADB 152719, skörd 2015
Försöksvärd: Kristofer Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 23/3.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Försök till L7-171-2015: F örsöksnummer: LB-203-2015, ADB 152718, skörd 2015
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2015-03-26
Grundgödsling: 2015-03-18
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-171-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan