Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-1026-2015, Vårbehandling "timing" mot gulrost i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L9-1026-2015: F örsöksnummer: M-508-2015, ADB 152717, skörd 2015
Försöksvärd: Jordberga Gods AB , Jordberga , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd 8/5.
Andra behandlingen utförd 21/5.
3:e utförd 29/5
Fjärde utförd 5/6.
Dc:61 17/6
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L9-1026-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan