Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2290A-2015, Kvävestrategi i höstvete Skåne, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L3-2290A-2015: F örsöksnummer: LC-401-2015, ADB 03T118, skörd 2015
Försöksvärd: Anders Bengtsson , Ellenbergavägen 371, 262 93 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2290A-2015: F örsöksnummer: M-509-2015, ADB 03T120, skörd 2015
Försöksvärd: Håkan Palmkvist , Bygården, Alstad , 231 95 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Tidig gödsling utförd 11/3.
Gödsling DC 24 utförd 14/4.
Gödsling DC 31 utförd 12/5.
Gödsling DC37 utförd 27/5.
Gödsling led 13 45 N i kalksalp. utfört 3/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2290A-2015: F örsöksnummer: M-510-2015, ADB 03T121, skörd 2015
Försöksvärd: Christer Lindèn , Trä 1308 , 268 72 Teckomatorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Tidig gödsling utförd 9/3.
Huvudgiva gödslad 20/4.
Gödsling DC 32 utförd 12/5.
Gödsling enl. plan DC37 utfört 25/5.
Gödsling led 13 (55 N i kalksalpeter) utfört 3/6.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2290A-2015: F örsöksnummer: LB-201-2015, ADB 03T119, skörd 2015
Försöksvärd: Tommy Nilsson , Tjustorp 1521, 273 98 Smedstorp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2014-09-17
generaljordprov och N-profil: 2015-03-16
Gödsling 1: 2015-03-16
Huvudgiva gödning: 2015-04-16
Gödning DC 32: 2015-05-05
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2290A-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan