Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-1032-2015, Kvävegödsling med olika gödselmedel i höstvete, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L3-1032-2015: F örsöksnummer: LB-206-2015, ADB 152724, skörd 2015
Försöksvärd: Tommy Nilsson , Tjustorp 1521, 273 98 SMedstorp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2014-09-17
Generaljordprov: 2015-03-23
N-profil:2015-03-25
Försöksgödsling 1: 2015-03-25
Försöksgödsling 2: 2015-04-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L3-1032-2015: F örsöksnummer: M-546-2015, ADB 152721, skörd 2015
Försöksvärd: Håkan Palmkvist , Bygården, Alstad , 231 95 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för gödsling: 14/4.
Gödsling enl. plan DC39 27/5 (DC37).
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L3-1032-2015: F örsöksnummer: M-547-2015, ADB 152722, skörd 2015
Försöksvärd: Christer Lindèn , Trä 1308 , 268 72 Teckomatorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödsling enl.plan: 27/3.
Gödsling enl. plan DC30 utfört 20/4.
Gödsling enl. plan DC39 utfört 25/5 (DC37).
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L3-1032-2015: F örsöksnummer: LC-405-2015, ADB 152723, skörd 2015
Försöksvärd: Anders Bengtsson , Ellenbergavägen 371, 262 93 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L3-1032-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan