Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-1050-2015, Stråförkortning i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L5-1050-2015: F örsöksnummer: M-550-2015, ADB 05B357, skörd 2015
Försöksvärd: Ingmar Nilsson , Gustavshill, Ö.Odarslöv 231 , 255 92 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandling utförd 17/4.
Andra behandlingen utförd 11/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-1050-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan