Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-2015-2015, Strategi i höståg., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L9-2015-2015: F örsöksnummer: M-570-2015, ADB 152725, skörd 2015
Försöksvärd: Anders Nilsson , Svenstorp 11 , 274 93 Skurup
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd 22/4.
Andra beh. utförd 18/5 (DC53).
Tredje beh. utförd 25/5, DC59.
Fjärde beh. utförd 16/6, DC69.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Övrigt Sprutjournal.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Försök till L9-2015-2015: F örsöksnummer: M-571-2015, ADB 152726, skörd 2015
Försöksvärd: Övedskloster Godsförv. , Harlösav. 585-15 Lars Beksted , 275 94 Sjöbo
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd 22/4.
Andra beh. utförd 18/5 (DC53).
Tredje beh. utförd 25/5, DC59.
Fjäde beh. utförd 16/6, DC65.
  Övrigt Sprutjournal.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Försök till L9-2015-2015: F örsöksnummer: LB-225-2015, ADB 152727, skörd 2015
Försöksvärd: Per-Erik Holmgren , Gislöv Westremark, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Första behandling utförd: 3 maj
Andra behandling utförd: 20 maj
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L9-2015-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan