Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4510-2015, Svampbekämpning i höstkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L9-4510-2015: F örsöksnummer: M-572-2015, ADB 152731, skörd 2015
Försöksvärd: Staffan Dromberg , Stora Uppåkra 8 , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd: 23/4.
Andra behandlingen utförd 15/5.
Tredje behandlingen utförd 20/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Försök till L9-4510-2015: F örsöksnummer: M-573-2015, ADB 152732, skörd 2015
Försöksvärd: Göran Sonesson , Källs Nöbbelöv , 268 71 Teckomatoep
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd 8/5.
Andra beh. utförd 15/5.
Tredje beh. utförd 20/5.
  Fältkort Nytt fältkort-Försöket flyttat till Källs Nöbbelöv.
  Karta Karta till försöket i Källs Nöbbelöv.
  Övrigt Behandlingsjournal.
<< SLUT L9-4510-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan