Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-613.2015, Åkerbönor sort * behandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L7-613.2015: F örsöksnummer: LA-36-2015, ADB 07C506, skörd 2015
Försöksvärd: Eskil & Ola Carlsson , Fjärlöv 1368, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2015-04-28
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-613.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan