Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-1050-2015, Strategi mot Septoria tritici., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L9-1050-2015: F örsöksnummer: M-585-2015, ADB 152738, skörd 2015
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 219 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd 27/5, DC37.
Dc:47 11/6
Dc:59, 20/6 samt insekt den 20/6
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Behandlingsjournal
  Försök till L9-1050-2015: F örsöksnummer: LB-229-2015, ADB 152740, skörd 2015
Försöksvärd: Tosterups Gård AB , 273 91 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L9-1050-2015: F örsöksnummer: M-586-2015, ADB 152739, skörd 2015
Försöksvärd: Jimmy Tarler , Rosenlidsvägen 35 , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd 26/5, DC37.
Andra beh. utförd 11/6, DC47.
Tredje beh. uförd 16/6, DC57.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
<< SLUT L9-1050-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan