Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-0406-2015, Örtogräs, speciellt pilört i vårvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L5-0406-2015: F örsöksnummer: M-576-2015, ADB 05B352, skörd 2015
Försöksvärd: Mats Odarströmer , Västra Odarslöv 411 , 225 92 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: 26/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
<< SLUT L5-0406-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan