Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4040-2015, Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L9-4040-2015: F örsöksnummer: M-627-2015, ADB 152776, skörd 2015
Försöksvärd: Charlottenlunds Gård AB , Charlottenlunds Allé 117, 271 93 Ystad
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling DC 39: 9/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Försök till L9-4040-2015: F örsöksnummer: M-626-2015, ADB 152775, skörd 2015
Försöksvärd: Thomas Billing , Hammarlövs byaväg 264 , 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: 10/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
<< SLUT L9-4040-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan