Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-3040-2015, Svampbekämpning i vårvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L9-3040-2015: F örsöksnummer: M-624-2015, ADB 152781, skörd 2015
Försöksvärd: Lars Albinsson , Fjelie, Laxmansväg 4 , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandling utförd 11/6, DC32.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L9-3040-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan