Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-8010R-2017, Örtogräs i höstraps, plogfritt., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-8010R-2017: F örsöksnummer: M-307-2016, ADB 05B411, skörd 2017
Försöksvärd: Alnarps Egendom , Leif Bengtsson , Box 68, 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlat enligt plan 26/8 samt 27/8.
  Fältkort Uppgraderat fältkort 2016-09-05.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L5-8010R-2017: F örsöksnummer: LB-236-2016, ADB 05B410, skörd 2017
Försöksvärd: Krister o Birger AB , Hagestad Möllerväg 34-47, 271 77 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandlat led 2: 2016-08-15
Behandlat led 3-10: 2016-08-17
Behandlat led 11: 2016-09-06
Behandlat led 4, 6-11: 2016-09-08
Behandlat led 7: 2016-09-14
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-8010R-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan