Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-8010P-2017, Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-8010P-2017: F örsöksnummer: M-306-2016, ADB 05B407, skörd 2017
Försöksvärd: Peter Bager , Lockarps kyrkoväg 12 , 218 75 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling 1, 2 och sådd: 1/9.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning. Ruta 11, 33, 44 är kasserade.
<< SLUT L5-8010P-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan