Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-025-2017, Höstraps. Sortförsök resist. mot klumprotsjuka., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till OS7-025-2017: F örsöksnummer: MB-302-2016, ADB 07A946, skörd 2017
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Hemmesdyngevägen 158 , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 20/8.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till OS7-025-2017: F örsöksnummer: LB-239-2016, ADB 07A945, skörd 2017
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut , Bollerups Gård, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2016-08-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS7-025-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan