Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L2-8080-2017, Etablering av höstraps och snigelbekämpning., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L2-8080-2017: F örsöksnummer: M-318-2016, ADB 152929, skörd 2017
Försöksvärd: Jakob Ilsö, Svenstorp , Björnstorp och Svenstorps Godsförvaltning , Björnstorps Gods, 247 98 Genarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 25-26/8.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Försöksjournal G1-G6.
Planttäthet 2017-02-01
  Fältkort Försöksjournal med skördesiffror och skördeanalyser.
  Övrigt Jordanalys.
  Försök till L2-8080-2017: F örsöksnummer: M-317-2016, ADB 152928, skörd 2017
Försöksvärd: Fredrik Hallefält , Nya Vilhelmsfält, , Helsingborgsvägen 272, 262 96 Ängelholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för första snigelbekämpning: 1/9. FÖRSÖKET KASSERAT I APRIL-2017.
  Fältkort Försöksjournal.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Försöksjournal med G4, G5.
  Fältkort Försöksjournal med planträkning utförd 29/11.
<< SLUT L2-8080-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan