Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-4560-2017, Tidig etablering av höstkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-4560-2017: F örsöksnummer: M-327-2016, ADB 152930, skörd 2017
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 10/9.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L3-4560-2017: F örsöksnummer: M-328-2016, ADB 152931, skörd 2017
Försöksvärd: Mats Persson , Möllerup, Öremölla 12, , 274 53 Skivarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 13/9.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L3-4560-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan