Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-0201-2017, Höstråg. Sort*Behandling, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L7-0201-2017: F örsöksnummer: MB-319-2016, ADB 07BM75, skörd 2017
Försöksvärd: Fredrik Sassner , Sassarps gård , 241 61 Löberöd
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 12/9.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-0201-2017: F örsöksnummer: LA-56-2016, ADB 07BM70, skörd 2017
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2016-09-14
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-0201-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan