Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-0215-2017, Höstkorn. Sort*Behandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L7-0215-2017: F örsöksnummer: MB-316-2016, ADB 07BM64, skörd 2017
Försöksvärd: Hans o. Bertil Odell , Vanninge gård , 231 98 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 19/9.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning och karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L7-0215-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan