Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-3021-2017, Örtogräs i höstvete, höst och vår., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultatblenketter, SKÖRD, pdf
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat SKÖRD, excel
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultatblankett, OGRÄSRÄKNING, pdf
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat OGRÄSRÄKNING, excel
  Försök till L5-3021-2017: F örsöksnummer: M-340-2016, ADB 05B426, skörd 2017
Försöksvärd: Dan-Ove Jönsson , Dangård Lantbruk AB , Åkarp 3302, 242 93 Hörby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd 7/10.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L5-3021-2017: F örsöksnummer: Lb-249-2016, ADB 05B425, skörd 2017
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2016-09-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-3021-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan