Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424-2017, Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat, SKÖRD, pdf
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat, SKÖRD, excel
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat, OGRÄSRÄKNING, pdf
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat, OGRÄSRÄKNING, excel
  Försök till L5-2424-2017: F örsöksnummer: LA-59-2016, ADB 05B413, skörd 2017
Försöksvärd: Per Lindahl , Mosslundavägen 114, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sprutat enligt plan: 2016-10-18 samt 2017-04-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-2424-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan