Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R1-143M-2017, Strukturkalkning., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R1-143M-2017: F örsöksnummer: M-722-2001-år17, ADB 01A191, skörd 2017
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 304 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd:20161005.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till R1-143M-2017: F örsöksnummer: M-538-1999 År 19, ADB 01A192, skörd 2017
Försöksvärd: Ädelholm , Nordic Sugar AB, Agricenter Sverige , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Höstvete sådd i september.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT R1-143M-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan