Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-0301-2017, Vårvete Sort * behandling , med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsöken 2017
  Försök till L7-0301-2017: F örsöksnummer: LA-2-2017, ADB 07C602, skörd 2017
Försöksvärd: Br Jönsson , Eskilstorps Gård, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2017-04-02
Grundgödsling: 2017-04-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-0301-2017: F örsöksnummer: MB-508-2017, ADB 07C603, skörd 2017
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , Stora Uppåkravägen 117 , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 23/4.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning och karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L7-0301-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan