Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R7-616-2017, Ärter, Ekologisk odling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-616-2017: F örsöksnummer: LA-6-2017, ADB 07C670, skörd 2017
Försöksvärd: Ulf Petersson , Olahus 2206, 281 44 Stoby
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2017-04-07
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-616-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan