Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-410-2017, Fyra kornsorter och två skördetidpunkter, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L7-410-2017: F örsöksnummer: M-512-2017, ADB 152948, skörd 2017
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Alnarps Egendom , 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 10/4.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-410-2017: F örsöksnummer: LB-202-2017, ADB 152947, skörd 2017
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2017-04-08
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-410-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan