Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2312-2017, Svavelgödsling i ekologisk åkerböna, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-2312-2017: F örsöksnummer: LA-22-2017, ADB HT1155, skörd 2017
Försöksvärd: Niklas Svensson , Sixtorp, Österslövsvägen 544, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2017-04-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L3-2312-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan