Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L13-810-2017, Bekämpning av blygrå rapsvivel i Höstraps, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L13-810-2017: F örsöksnummer: LA-31-2017, ADB 153018, skörd 2017
Försöksvärd: Råbelövs Gods , Råbelövs Allé 102, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sprutat enligt plan: 2017-05-06, 2017-05-09
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L13-810-2017: F örsöksnummer: LA-32-2017, ADB 153019, skörd 2017
Försöksvärd: Åsums Boställe , Gringelstadssvägen 35, 291 97 Gärds Köpinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sprutat enligt plan: 2017-05-06, 2017-05-09
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L13-810-2017: F örsöksnummer: M-555-2017, ADB 153020, skörd 2017
Försöksvärd: Ola Drevås , Bjällerups Maskinstation,L:a Bjällerup 9, , 245 92 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd 2/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L13-810-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan