Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R4-1052-2017, Ekologisk spannmålsodling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R4-1052-2017: F örsöksnummer: M-3580-2017, ADB GB0094, skörd 2017
Försöksvärd: Joel Månsson , N. Knästorpsvägen 171 , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för N-profil och gödsling: 22/4. Datum för havresådd och insådd 28/4.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Försöksjournal. Datum för gödsling: 22/4. Datum för sådd 28/4.
  Fältkort Skannat fältkort.
  Försöksplan Planträkning utförd 19/5.
  Försöksplan Försöksjournal med skotträkning.
  Fältkort Försöksjournal med skördesiffror.
  Fältkort Försöksjournal med skördesiffror och analyser.
<< SLUT R4-1052-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan