Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4510-2017, Svampbekämpning i höstkorn, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat (excel)
  Försök till L9-4510-2017: F örsöksnummer: M-549-2017, ADB 152958, skörd 2017
Försöksvärd: Anders Ingemarsson , Strömsnäs gård , 268 04 Tågarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Svampgraderat A-rutor 28/4.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L9-4510-2017: F örsöksnummer: M-550-2017, ADB 152959, skörd 2017
Försöksvärd: Torsten Åkesson , Nybo, Håstad , 225 94 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Svampgraderat A-rutor 28/4.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L9-4510-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan