Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2302-2017, Kvävestrategi i maltkorn, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L3-2302-2017: F örsöksnummer: LA-1-2017, ADB 03V167, skörd 2017
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2017-05-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L3-2302-2017: F örsöksnummer: M-517-2017, ADB 03V166, skörd 2017
Försöksvärd: Mats Johnsson , Nyhem 5930 , 268 73 Billeberga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling: 29/4.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning och karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L3-2302-2017: F örsöksnummer: M-516-2017, ADB 03V165, skörd 2017
Försöksvärd: Kjell-Inge Nilsson , Gränsvallavägen 92 , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling: 4/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L3-2302-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan