Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-1011-2017, Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Skåne, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsöken 2017
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat (excel)
  Försök till L9-1011-2017: F örsöksnummer: M-546-2017, ADB 152963, skörd 2017
Försöksvärd: Jimmy Tarler , Rosenlidsvägen 35 , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sorten är Torp.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning och karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L9-1011-2017: F örsöksnummer: LB-215-2017, ADB 152961, skörd 2017
Försöksvärd: Kristian Mårtensson , Hoby 163, 276 36 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sprutat hela försöket mot svamp: 2017-05-07
Sprutat hela försöket med Starane XL: 2017-05-09
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L9-1011-2017: F örsöksnummer: M-545-2017, ADB 152962, skörd 2017
Försöksvärd: Jeppe Mårtensson , Hviderups gods , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sorten är Brons.
Datum för behandling DC 37: 29/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L9-1011-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan