Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-1027-2017, Olika preparats effekt mot gulrost i höstvete, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L9-1027-2017: F örsöksnummer: MA-566-2017, ADB 152968, skörd 2017
Försöksvärd: Bengt-Göran Grönvall , Södra Möinge 7080 , 268 74 Billeberga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sorten är Cumulus.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L9-1027-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan