Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R9-8099-2017, Sortförsök i Crambe (Oljekål), med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R9-8099-2017: F örsöksnummer: M-520-2017, ADB HM1727, skörd 2017
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd 7/5.
  Försöksplan Försöksjournal-sått 7/5.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Slutligt fältkort.
<< SLUT R9-8099-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan