Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-4050-2017, Tillväxtreglering i vårkorn., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultatblankett för 2017 (pdf)
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat 2017 (excel)
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultatblankett för 2016-2017 (pdf)
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat 2016-2017 (excel)
  Försök till L5-4050-2017: F örsöksnummer: M-589-2017, ADB HC0873, skörd 2017
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandling utförd: 29/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L5-4050-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan