Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4011-2017, Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat (excel)
  Försök till L9-4011-2017: F örsöksnummer: M-551-2017, ADB 152983, skörd 2017
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L9-4011-2017: F örsöksnummer: LB-221-2017, ADB 152984, skörd 2017
Försöksvärd: Per-Erik Helgesson , Eriksfält, 271 76 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L9-4011-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan