Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4040-2017, Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultat (excel)
  Försök till L9-4040-2017: F örsöksnummer: M-564-2017, ADB 152978, skörd 2017
Försöksvärd: Thomas Billing , Hammarlövs byaväg 264 , 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: 10/6.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till L9-4040-2017: F örsöksnummer: M-563-2017, ADB 152977, skörd 2017
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelunds gård , 231 70 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: 10/6.
  Fältkort Fälrkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L9-4040-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan