Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L6-0703-2017, Majs till ensilage. Sortförsök, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L6-0703-2017: F örsöksnummer: LA-24-2017, ADB 065314, skörd 2017
Försöksvärd: Önnestadgymnasiet , Skolgatan 37, 291 37 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: sådd: 2017-05-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L6-0703-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan