Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-029-2017, Höstraps Radavstånd Planttäthet, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS7-029-2017: F örsöksnummer: M-308-2017, ADB 07AB11, skörd 2018
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2017-08-30
Gödsling höst: 2017-08-29
Skörd: 2018-07-26
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
<< SLUT OS7-029-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan