Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L2-8080-2018, Etablering av höstraps och snigelbekämpning., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L2-8080-2018: F örsöksnummer: M-310-2017, ADB 153043, skörd 2018
Försöksvärd: Björnstorps o Svenstorps Godsfövaltning , Svenstorps gods , 247 98 Genarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 1/9-3/9 2017.
T1 utförd 2017-09-11
T2 utförd 2017-09-25
G1 utförd 2017-09-05
G2 utförd 2017-09-13
G3 utförd 2017-09-18
G4 utförd 2017-09-25
G5 utförd 2017-10-03
Skördedatum: 2018-07-31
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Fältkort Försöksjournal med G1, G2.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Försöksjournal med G5.
  Försöksplan Försöksjournal 18/10 med alla höståtgärder.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Mätning (gradering, skörd etc.) Analys
  Försök till L2-8080-2018: F örsöksnummer: M-309-2017, ADB 153042, skörd 2018
Försöksvärd: Försöket på Trolleberg , Relax Jordbruks AB , Fjelie Laxmans väg 11, 237 91, Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 1/9- 3/9 2017.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Fältkort Försöksjournal med G1, G2.
  Fältkort Försöksjournal med G3.
  Fältkort Försöksjournal med G4.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Försöksjournal med G5.
  Fältkort Försöksjournal 18/10 med alla höståtgärder.
<< SLUT L2-8080-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan