Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-8010-2018, Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-8010-2018: F örsöksnummer: M-304-2017, ADB 05B445, skörd 2018
Försöksvärd: Peter Bager , Lockarps kyrkoväg 12 , 218 75 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket behandlat led 13-15 före sådd, led 2-7 efter sådd 6/9.
FÖRSÖKET KASSERAT-MYCKET REGN, DÅLIG UPPKOMST.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L5-8010-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan